Støtte til tannbehandling

Det er mange som kontakter oss med spørsmål om fri/gratis tannbehandling eller støtte til tannbehandling. Vi ønsker derfor å informere om følgende.

Barn og ungdom

Barn (0-18 år) får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom (19-20 år) kan få tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten, og betaler bare 25% av utgiftene. Det offentlige dekker resterende 75%. Kontakt den offentlige tannklinikken der du bor for mer info. Hvis du er 19-20 år og bestiller time hos en privat tannklinikk, må du normalt dekke 100% av kostnadene.

NAV

Man kan søke om økonomisk sosialhjelp hos NAV, og da søke om helt/delvis dekning av utgifter til tannbehandling, der man må legge ved en god del dokumentasjon. Fra NAVs nettside:

I tillegg til dokumentasjon på inntekter, utgifter og formue, trenger NAV et kostnadsoverslag på hva behandlingen koster og eventuelt røntgenbilder og en uttalelse fra tannlegen om behandlingen.

Det betyr at man kan ikke søke NAV bare fordi man har fått en stor behandlingsplan og ikke ønsker å betale alt selv. Hvis du er usikker på om du kvalifiserer for støtte, kan du kontakte NAV.

Det Opalia kan hjelpe deg med, er å lage en behandlingsplan med pris, som du kan gi til NAV for vurdering. Du får også med deg røntgenbilde(r) som tas på undersøkelsen. Men husk at du må dekke kostnaden til første konsultasjon og 2D-røngen. Normalt koster dette 890 kr i egenandel. Om du ikke kan betale 890 kr, kan du sjekke med NAV om de kan dekke kostnaden før du bestiller time.

Helfo

Det er 15 tilstander/punkt som kan gi rett til refusjon fra Helfo. Det er f.eks. de med SMT, tannkjøttsykdom/perio, munntørrhet, bittanomalier osv. Det er ingen søknad for refusjon fra Helfo. Det er tannlegen som avgjør om du har krav på refusjon eller ikke, ut ifra regelverket til Helfo.

Refusjonen dekker sjeldent hele behandlingsbeløpet, og det er ofte en egenandel du må betale. Tannlegen sender faktura/oppgjør direkte til Helfo for refusjonen, så det behøver du ikke å tenke på. Du betaler bare din egenandel.

Har jeg krav på refusjon?

For å kunne finne ut om du har krav på refusjon fra Helfo, må du komme inn for en konsultasjon, slik at tannlege kan sjekke status i munnen, og lage en behandlingsplan. Da kan tannlegen sjekke om det mulighet for Helforefusjon, og eventuelt hvor mye det vil være.

Andre alternativer

For eldre, langtidssyke og uføre i institusjon eller hjemmesykepleie

Hvis du er i en av disse gruppene, kan du ha rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten. Dette kan du lese mer om hos Helsedirektoratet.

Arbeidsgiver

En sjelden gang opplever vi at pasient har arbeidsgiver som vil hjelpe med tannlegeregningen, men det er ikke normalt. Men det skader ikke å spørre din arbeidsgiver om de vil dekke noe, eller om de har forsikring som kan hjelpe med å dekke uforutsette tannkostnader.

Tannhelseforsikring

Dette er for de som ønsker en forsikring på det som skjer fra forsikringen er bestilt. De fleste tilbydere har vilkår som krever at alt var OK før forsikringen gikk i kraft. Enkel sagt så kan ikke en person som ikke har vært hos tannlegen på 1-2 år eller lengre, kjøpe seg en forsikring og kreve at all nødvendig behandling dekkes. Anbefaler at man leser nøye gjennom vilkårene før man bestiller tannhelseforsikring.

Avbetaling/finansiering

Opalia tilbyr finansiering på tannbehandling. Det tar bare 1 minutt å søke, det utføres en kredittsjekk, og svaret om det godkjennes kommer umiddelbart. Før vi kan søke, må du komme for en konsultasjon/undersøkelse, slik at tannlege kan lage en behandlingsplan med pris. Det er ikke mulig å søke før en undersøkelse.

Man bør unngå tannbehandling på avbetaling/finansiering hvis man ikke har økonomisk evne til å betale avdragene. Da er det bedre om vi lager en behandlingsplan som du kan håndtere økonomisk.

Vi anbefaler også at man tar kontakt med sin bank, for å høre om de kan gi et lån, da det ofte kan være bedre betingelser (mindre renter/gebyr).

Har du spørsmål om tannbehandling? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.