Personvernerklæring: Behandling av personopplysninger

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Opalia behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Inge Meisal. Se nederst på siden hvordan du kan kontakte oss.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å [opprette journal i vårt elektroniske journalsystem). Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Pkt 1:

 • Opus – EPJ, brukes til pasientjournal i henhold til lovverk.
 • Visiquick – EPJ, brukes til pasientjournal i henhold til lovverk.
 • Dental Radiologi AS – vurdering av røntgenbilder pålagt ihht CBCT-krav. Opplysninger oversendes uten personopplysninger, men identifiseres med kodenøkler.
 • Tripletex – til fakturering og opplysninger begrenses ikke-sensitive opplysninger og uten helseinfo.
 • SVEA-finans – ekstern betalingsleverandør. Utveksling av faktura og betalingsløsninger med sikker innlogging for bruker.
 • Jottacloud – trygg utveksling av filer i situasjoner hvor det henvises eksternt og det er store filer. Slettes forløpende etter at filer er overført.

 

Pkt 2 og 3:

 • Domeneshop – epost, kun til bruk av kommunikasjon av ikke sensitiv art. Personopplysninger er kun kontaktinformasjon.
 • Zoho – brukes til å håndterne innkommende henvendelser av ikke-senstiv art.

Google – brukes til statistikk og coockies. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer ellers dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har ellers rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Personvern og informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Når du besøker våre websider, samtykker du i at vi bruker informasjonskapsler.

Det er 100% frivillig å besøke vår nettside. Hvis du ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan du selvsagt forlate vår nettside, og ringe oss for eventuelle spørsmål eller timebestilling.

Hva brukes vi informasjonskapsler til?

Analysering av trafikk og spore henvendelser på nettsiden som kommer fra Facebook, Google, Microsoft og deres partnersider. Enkelt sagt ønsker vi å vite hvordan du fant vår nettside.
Det kan være at du vil se annonser for vår klinikk og tjenester på flere andre nettsider. Dette er da annonsering via Facebook, Google eller Bing.

Facebook

Vi bruker Facebook pixel for Facebook Ads og Analytics. Du kan gjøre endringer hos Facebook på hva du ønsker/ikke ønsker å se, klikk her.

Google

Vi bruker Google Analytics, Tag,  Ads og Analytics Advertising features, Remarketing features. Du kan endre dine innstilling hos Google ved å klikke her.

Skjemautvidelse i Google Ads

Enkelte av våre annonser har skjemautvidelse i annonsen. Info du sender inn er bare for internt bruk, og vi selger ikke infoen videre til andre. Du må ikke skrive inn helseinfo eller sensitiv info.

Microsoft

Vi bruker Microsoft Ads og Analytics som har remarketing features. Du kan endre dine innstilling hos Microsoft ved å klikke her.

Henvendelser via nettside

Alle henvendelser gånn inn til et Helpdesk-system. Det betyr at din henvendelse blir tildelt et spesifikt nummer og lagres der.

Ved å sende inn skjema på vår nettside, godtar du at vi tar kontakt med deg for å følge opp din henvendelse.

Vi selger ikke info til tredjeparter.

Vennligst ikke send oss sensitiv informasjon via nettsiden. Sensitiv info er personnummer, helseinformasjon, journaler osv.

Henvendelser på e-post, går automatisk til Helpdesk-systemet, og følger samme oppsett som vanlige henvendelser via nettside. Med unntak når man sender e-post direkte. Vanlig e-post lagres hos Domeneshop AS.

Hvis du ikke ønsker at din henvendelse blir lagret, må du ta kontakt med oss via TLF, og ikke skjema/e-post.

Nyhetsbrev

Det er frivilllig å melde seg på nyhetsbrev. Du kan melde deg av nyhetsbrevet når du selv ønsker ved å følge instruksene for avmelding i hvert nyhetsbrev. Hvis du har problemer med å melde deg av, ta kontakt med oss så ordner vi det. Vi må ha din e-postadresse for å kunne melde deg av.

For deg som er pasient på vår klinikk

Ønsker du mer informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet, må du kontakte klinikken du er pasient hos.

Vi har samlet en oversikt over alle cookies som er i bruk på vår nettside. Klikk her for detaljert info.

Har du spørsmål om noe, kan du kontakte oss.

Informasjon om ansvarlig bedrift, og slik kan du kontakte oss

To bedrifter benytter seg av opalia.no.

Opalia tannklinikk Tromsø AS
Org.nr: 914154081
Adresse: Skippergata 7A, 9010 Tromsø.
Telefon: 77 21 10 20

Opalia Trondheim AS
Org.nr: 923495339
Adresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller.
Telefon: 404 30 110

Har du spørsmål om tannbehandling? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.