Frikort hos tannlegen - for hvem og hvor mye?

Dekning av egenandel på tannbehandling: Ja, noen får det. Her får du innsikt i regler og hvem som får hva. Det er nemlig ikke slik at egenandel betyr alt pasienten skal betale.

Før var det to frikort:

Men fra 1. januar 2022 ble dette slått sammen til et frikort. Det er bedre for pasienten, siden man da kommer opp i beregningsgrunnlaget raskere. Før tok det lengre tid, siden lege, som man kanskje bruker mest, kom på et annet frikort enn tannlege.

Behandling utført hos mange ulike aktører kommer nå inn i samme frikort.

Blant annet:

Siden vi er mest inne på dette med tannbehandling fokuserer vi her på tannsykdommer som kommer inn under frikort. Det blir da to behandlinger:

Hos tannlegen dekker frikort følgende

Det er kun disse to punktene som samler opp egenandel hos tannlegen. Ingenting annet.

Opalia tannklinikk

Egenandelstak

Egenandelstaket er 2921 kroner for 2022.​​​​​

Starter på nytt hvert år

Opptjeningen går fra 1. januar til 31. desember. Når du har betalt egenandel opp til taket, slipper du å betale godkjente egenandeler resten av året. Den 1. januar starter du på nytt – hvert år.

Men hva er egenandelen – egentlig?

Dekker frikortet hele «egenandelen». Nei, fullt så enkelt er det ikke. For å forstå dette må vi dele opp tannlegeprisen i 3 deler

  • Refusjon: Statlig takst – gis fra første kroner
  • Godkjent egenandel: Statlig takst – dekkes over 2921 kr pr år
  • Egenbetaling: Det behandlingen koster utover refusjon og godkjent egenandel

Egenandel er ikke egenandel

Alle får altså refusjon fra første krone så lenge du har rett på den i henhold til regelverket.
Men for å få dekning av godkjent egenandel må du komme opp i en sum på minimum 2921 kr i et kalenderår. Da får du utstedt frikort, som dekker disse egenandelene over 2921 kr.
Men kostnad over refusjon og egenandel, den må du fortsatt dekke selv, uansett.

Eksempel uten frikort

Et eksempel på en 30-minutters systematisk behandling av periodontitt:

Pris for dette hos Opalia: 1300 kr
– refusjon: 505 kr
Godkjent egenandel: 430 kr (trekkes ikke fra)
Du betaler: 795 kr (egenbetaling)

Eksempel med frikort

La oss ta et eksempel med at du gjør perio-behandling 7 ganger, som i seg selv ikke er uvanlig for. På disse 7 avtalene har du betalt 3010 kroner i godkjente egenandeler (7 timer x 430 kr). Hvis du også har gått til lege eller fysioterapeut samtidig ville taket bli nådd raskere siden egenandeler der også teller med i samme dekningsgrunnlag.

La oss fortsette på med samme eksempel. Siden du kom over 2921 kr, fikk du automatisk utstedt frikort og samme regnestykke litt annerledes ved neste time:

Pris hos Opalia: 1300 kr
– refusjon: 505 kr
– egenandel: 430 kr (trekkes nå også fra)
Du betaler: 365 kr (egenbetaling)

Husk at dette er eksempel basert på 2022-priser og takster.

Hvordan få frikort?

Nei, frikortet kommer automatisk (elektronisk) 3 uker etter grensen på 2921 kroner pr kalenderår er nådd. Du kan da logge inn på helsenorge.no og se/skrive ut frikortet. Det kan ta litt lenger tid siden tannlegene bare oppdaterer journalene hver 14. dag opp imot HELFO.

Disse skal ikke betale egenandeler i det hele tatt

Noen personer får frikort automatisk, og slipper derfor å betale egenandel. Dette gjelder blant annet:

  • barn under 16 år
  • minstepensjonister
  • personer med supplerende stønad
  • personer med yrkesskade (etter vedtak fra Helfo)

PS! Pris på tannbehandling og Helfo-takster justeres hvert år. Alle priser og takster oppgitt på denne siden er fra september 2022. 

Har du spørsmål om tannbehandling? Eller ønsker å bestille time? Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.